Meer perspectief en persoonlijke ontwikkeling. Door psychotherapie of coaching.

Psychotherapie

Wachttijd20weken
bijgewerkt op:
01-10-2021

Aanmelden & Wachttijd

Aanmelden:

T 06-19987952
E info@stijnvossen.nl

  • Voor psychotherapie heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.
  • Uitsluitend volwassen cliënten (18 jaar en ouder) kunnen bij mij in therapie.
  • U kunt beter elders terecht wanneer u last heeft van psychotische klachten, ernstige zelfmoordgedachten, verslaving, eetproblemen of autisme. Vraag uw huisarts om advies.

Wachttijd

De wachttijd is niet afhankelijk van de problematiek waarvoor u zich aanmeldt of van waar u verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kosten & Extra informatie

Cliënten die bij mij in psychotherapie zijn, krijgen de kosten voor circa 60-100% via de zorgverzekering vergoed. Dit percentage is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis. Daarnaast wordt het eigen risico in rekening gebracht. Neem contact op met mij of uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Als mijn praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, krijgt u maandelijks een factuur. Na afronding van de psychotherapie, of na 12 maanden (wat als eerste het geval is), ontvangt u de eindfactuur ( conform NZA tarieven curatieve ggz) die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Reeds betaalde kosten worden met de eindfactuur verrekend.

Op het moment dat u een zorgverzekering kunt afsluiten, kunt u overwegen voor een restitutiepolis te kiezen. U heeft dan een vrije keus in zorgverlener met behoud van vergoeding.

Kijk voor meer informatie over psychotherapie, klachtenregeling en andere wet- en regelgeving omtrent psychologische zorg op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigden Psychologen en Psychotherapeuten: LVVP

Zie ook:
Clientenfolder LVVP
Betalingsvoorwaarden
Tarieven psychologische zorg (generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz)
Privacystatement Avg

Visie & Kwaliteit

Stijn Vossen - Psychotherapie & Coaching
© ruudpos.nl

Psychische klachten zijn signalen die aangeven dat iets wezenlijks aan de hand is. Bij mij in psychotherapie gaan betekent werken aan de persoonlijke thema's die aan deze klachten verbonden zijn. In dit proces kunnen de psychische klachten verminderen door persoonlijke ontwikkeling, verwerking en acceptatie.

Om zo goed mogelijk mijn werk te kunnen doen volg ik regelmatig cursussen en onderwijs op professioneel en persoonlijk vlak.

Registraties en lidmaatschappen:

Coaching

Coaching bij mij biedt u de mogelijkheid:

Coaching biedt u de mogelijkheid uw krachten en talenten verder te ontdekken en ontwikkelen. Het biedt u persoonlijke groei. Uw focus ligt op een persoonlijk thema of op het versterken en aanleren van vaardigheden en verkrijgen van inzicht m.b.t. een werksituatie.

Op basis van meer dan 15 jaar ervaring als therapeut help ik cliënten zich op persoonlijk en professioneel vlak verder te ontwikkelen. Ik bied expertise aan zowel particuliere cliënten als professionals waaronder managers, medisch specialisten, acteurs en psychotherapeuten.

De kracht van mijn werk zit in ervaringsgericht werken. Na een heldere analyse werken we toe naar een duurzame probleemoplossing. U kunt bij mij terecht voor concrete onderwerpen zoals versterken van gespreksvoering, uitbreiden van managementstijlen en conflicthantering. Ook meer persoonlijke thema's kunnen onderwerp van de coaching zijn.

My coaching services are also available in English. Contact me for more information.

Werkwijze

In 1 à 2 gesprekken formuleren we samen de doelen voor coaching.

In uw vraag voor coaching betrekken we uw huidige leven en geschiedenis. Ik zorg voor een veilige setting waarin ruimte is de eigen ervaringen en gevoelens tijdens de sessies te verkennen en te beleven. We werken met alle relevante persoonlijke thema's die aan uw vragen verbonden zijn, wat bijdraagt aan groei en ontwikkeling op een dieper niveau.

De frequentie van de sessies en de duur van het traject bepalen we in overleg. Sessies zijn in principe niet vaker dan eens per week en duren 45 minuten.

Voor het beleid omtrent privacy: klik hier voor het privacybeleid.

Kosten

Tarieven op aanvraag.

Het eerste gesprek is kosteloos wanneer u besluit dat ik niet de juiste persoon voor u ben om mee te werken, of wanneer ik na dit gesprek van mening ben niet voldoende voor u te kunnen betekenen.

Vergoeding

Belastingdienst

De kosten voor coaching kunnen in het kader van scholing een aftrekpost zijn bij uw belastingaangifte. Het doel van de coaching moet dan gericht zijn op "op verandering van positie of op het op peil houden/verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid". Vraag bij de belastingdienst na of dit voor u het geval is.

UWV

Wanneer u een uitkering ontvangt, kunt u bij het UWV informeren naar de beschikbaarheid van een budget voor coaching ten behoeve van herstel en reïntegratie.

Werkgever

Werkgevers hebben vaak een budget voor coaching beschikbaar. Bijvoorbeeld in het kader van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim.

Ondernemers

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers een aftrekpost zijn voor de belastingaangifte (als bedrijfskosten).

Contact

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met mij opnemen:

Klik voor routebeschrijving